Técnicas quirúrgicas: punción subclavia.

Juan Boretti, Enrique Cánepa Mukdise

Rev HPC ; :